«Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς λειτουργίας ενός Πανεπιστημίου είναι η έρευνα. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΚΥ, επιδιώκουν την ανάπτυξη της έρευνας για την εκπλήρωση του πρωτοποριακού ρόλου του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της σύγχρονης επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης παράλληλα με την καλλιέργεια του πολιτισμού και του ανθρωπισμού, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της Κυπριακής κοινωνίας. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), την Επιτροπή και την Υπηρεσία Έρευνας, τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και γενικές πληροφορίες για θέματα έρευνας.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς