Προκήρυξη Εσωτερικών Ερευνητικών Έργων 2018.

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα Ι πατήστε εδώ και για το Παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ

Για τo έντυπo αίτησης πατήστε εδώ

Προκήρυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων 2018.

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Για τoν Οδηγό Χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης πατήστε εδώ

Για επεξήγηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης Δραστηριοτήτων πατήστε εδώ
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς