Προκήρυξη Εσωτερικών Ερευνητικών Έργων 2018.

Για το κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα Ι πατήστε εδώ και για το Παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ

Για τo έντυπo αίτησης πατήστε εδώ

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς