ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

      
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Η Λουίζα Χριστοδουλίδου είναι διδάκτωρ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV) και σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας- Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Κύπρουστο Παιδαγωγικό́ Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ευρύτερη Νεοελληνική Λογοτεχνία, τη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου, τις Ταυτότητες/ Ετερότητες, τις αναπαραστάσεις των αρχαιοελληνικών μύθων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, τις Γράφουσες δασκάλες του Έξω Ελληνισμού, την έντεχνη ποίηση στο κυπριακό ιδίωμα, τον μεταποικιακό λόγο, την Παιδική/εφηβική λογοτεχνία και τη Γαλλοφωνία. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το ποιητικό έργο του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, στον οποίο αφιερώνει και μία υπό έκδοση μονογραφία. Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια, με εισήγηση, και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά στην Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. 
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς