ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

      
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς

Ο Νίκος Μαθιουδάκης είναι υφογλωσσολόγος και ασχολείται κυρίως με ζητήματα ύφους και γλώσσας στη λογοτεχνία, ενώ συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια λογοτεχνικού και γλωσσολογικού ενδιαφέροντος. Το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας με θέμα διατριβής «Νεολογικά αθησαύριστα στην “Οδύσεια” του Νίκου Καζαντζάκη: Στρατηγικές κατανόησης, Ασάφεια και Βεβαιότητα». Έκτοτε ανέλαβε την επιστημονική επιμέλεια της Νέας Αναθεωρημένης Σύγχρονης Έκδοσης των ήδη δημοσιευμένων έργων του Νίκου Καζαντζάκη. Το 2013 μεταγράφει, επιμελείται και τεκμηριώνει το θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη με τον τίτλο «Ξημερώνει» (που εκδίδεται για πρώτη φορά σε βιβλίο), ενώ το 2018 υπογράφει την επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης ενός άγνωστου και αδημοσίευτου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη που φέρει τον τίτλο «Ο Ανήφορος». Επίσης, ασχολείται με τη μεταγραφή, την επιμέλεια, την τεκμηρίωση και την έκδοση αρχειακού υλικού, όπως αδημοσίευτων χειρογράφων, επιστολών, σημειώσεων κ.ά. Τέλος, είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, έχοντας την ευθύνη της ακαδημαϊκής διδασκαλίας της θεματικής ενότητας «Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ έχει συνεργαστεί ως διδάσκων με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς