Γραφείο Αποφοίτων | Σκοπός

Το Γραφείο Αποφοίτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλει στη δημιουργία και ενίσχυση των σχέσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Γραφείο έχει ως στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις και υπάρχοντες δεσμούς αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των αποφοίτων του. Αποστολή του Γραφείου Αποφοίτων είναι η προώθηση της συμμετοχής των αποφοίτων στην πανεπιστημιακή κοινότητα και η ενθάρρυνση της διατήρησης διά βίου σχέσης με το Πανεπιστήμιο. Το Γραφείο Αποφοίτων φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τις επαγγελματικές, ακαδημαϊκές αλλά και κοινωνικές σχέσεις των μελών του, μέσα από εκδηλώσεις, δράσεις και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και προσφορά παροχών και ευκαιριών στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς