08/10/2018
Συνάντηση εργασίας στη Λευκωσία για την ερευνητική δράση COST με θέμα «Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες»

Συνάντηση εργασίας των εταίρων που υλοποιούν την ερευνητική δράση COST με τίτλο «Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες» (Advancing marine conservation in the European and contiguous seas (MarCons)) διοργάνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) στις 2-3 Οκτωβρίου 2018, στη Λευκωσία. Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης, μέλος ΔΕΠ στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» και επικεφαλής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων.
 
 
Στόχος της δράσης MarCons είναι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στις Ευρωπαϊκές θάλασσες, η οποία κινδυνεύει λόγω της εντατικής ανθρώπινης παρέμβασης. Παρά τους στόχους που τέθηκαν σε υψηλό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση  για την ανάσχεση του ρυθμού απώλειάς της, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημάδια για τάσεις βελτίωσης στην κατάσταση της βιοποικιλότητας. μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή σειράς στοχευμένων μέτρων και πολιτικών, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της επιστήμης της διατήρησης  και της χάραξης πολιτικής, και να προωθήσει την ανάπτυξη της αειφορίας και την ουσιαστική και αποτελεσματική ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στις Ευρωπαϊκές θάλασσες μέχρι το 2020. 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς