11/09/2018
Προκήρυξη Εισαγωγής Υποψηφίων Διδακτόρων για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων για εισδοχή σε Διδακτορικά Προγράμματα με έναρξη σπουδών κατά το εαρινό (Β’) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019 (Ιανουάριος 2019). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
 
Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή (PhD) στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν οι τρεις (3) Σχολές του ΑΠΚΥ:
 
 
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται συγκεκριμένα οι περιοχές, για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης για διδακτορικές σπουδές.

Σχολή Πρόγραμμα Ερευνητική Περιοχή
ΣΑΚΕ Σπουδές Στον Ελληνικό Πολιτισμό Ιστορία και Αρχαιολογία των Ρωμαϊκών και Υστερορωμαϊκών Χρόνων
Θεατρικές Σπουδές Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος
Σπουδές Πρόσληψης
Σκηνοθεσία - Υποκριτική
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Αλλαγή
Μάθηση και Διδασκαλία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Συγκριτική Εκπαίδευση Ενηλίκων 
Μη τυπική Εκπαίδευση Ενηλίκων
Εκπαίδευση ενηλίκων και τρίτη ηλικία
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη Πολιτικές Διαχείρισης Πολιτισμικής και Εθνικής Μνήμης
ΣΘΕΕ Cognitive Systems Computational Cognition and Artificial Intelligence
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
                   
Ομοσπονδιακά Cyber Ranges
Έξυπνα Cyber Ranges & Ανάπτυξη Κυβερνο-ικανοτήτων
Προληπτική Κυβερνοάμυνα βασισμένη σε ανάλυση πακέτων
GNSS Spoofing, Ανίχνευση και Εντοπισμός
Ανίχνευση και Εντοπισμός Ασύρματων Χρηστών από Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης
Εντοπισμός Χρηστών Κοινωνικών Μέσων
Εντοπισμός Κακόβουλων UAV
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μηχανική περιβάλλοντος
Χημική Μηχανική
Επίδραση της Γεωλογίας/
Γεωμορφολογίας στην κατανομή της βλάστησης
Επίδραση του οδικού δικτύου στην άγρια πανίδα
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Διαχείριση Δεδομένων
Ενοποίηση Δεδομένων
Επερωτήσεις σε Ευμετάβλητα Δεδομένα
ΣΟΕΔ Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Διοίκηση Μονάδων Υγείας Επιστήμες της Υγείας με έμφαση στη Διοίκηση και Διαχείριση Μονάδων Υγείας
Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
Επιστήμες της Αγωγής Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα
 
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις προαναφερόμενες ημερομηνιές για την κάθε Σχολή και έως τις 8 Μαΐου 2019 θα αξιολογηθούν για εγγραφή των υποψηφίων διδακτόρων και έναρξη σπουδών το χειμερινό εξάμηνο (Α’) του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020.
 

Πληροφορίες:


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου, την εκπαιδευτική μεθοδολογία και τη φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να λάβετε μέσω:
  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις γραμματείες των οικείων προγραμμάτων ή στο info@ouc.ac.cy και
  • Τηλεφωνικού κέντρου του ΑΠΚΥ στα τηλέφωνα +357 22411600 και +357 22411711
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς