09/07/2018
Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Adult Education for Social Change"

Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Η νέα αυτή σημαντική χρηματοδότηση αφορά στην:

α) ενίσχυση των εταίρων που συμμετέχουν στην οργάνωση και λειτουργία του υφιστάμενου μεταπτυχιακού προγράμματος, ήτοι τα πανεπιστήμια University of Glasgow του Ηνωμένου Βασιλείου (συντονιστής), University of Malta, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Tallinn University της Εσθονίας και στη σύμπραξη ενός νέου εταίρου, του Maynooth University της Ιρλανδίας,
β) αύξηση του αριθμού των υποτροφιών που προσφέρει το IMAESC σε 79 για την περίοδο 2019-2023 και
γ) εξασφάλιση νέων ευκαιριών για πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 
Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:
  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
 
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του διαπανεπιστημιακού προγράμματος από πλευράς Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Δρ. Μαρία Ν. Γραβάνη, η οποία είναι Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και του μεταπτυχιακού προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΑΠΚΥ.


 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς