27/02/2018
Πανευρωπαϊκή πρωτιά η πιστοποίηση EMAS του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμβολή του ΑΠΚΥ

Tο Προεδρικό της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώτο ανάμεσα σε όλα τα Προεδρικά Μέγαρα των χωρών μελών της Ε.Ε., εξασφάλισε τον περασμένο Ιανουάριο δύο σημαντικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, τη «Βεβαίωση Επαλήθευσης του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου - EMAS» και το οικολογικό σήμα «Green Offices». Ο δρ. Αντώνης Ζορπάς, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με την ερευνητική του ομάδα, αποτελούμενη από τους Ειρήνη Βουκκαλή, Παντελίτσα Λοϊζιά, Φλουρή Ξενή του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του ΑΠΚΥ, σχεδίασαν, ανέπτυξαν και εφάρμοσαν με επιτυχία το σύστημα EMAS στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS είναι ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για οργανισμούς και εταιρείες, που προσφέρει μία συστηματική προσέγγιση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες τους και το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος για το Προεδρικό Μέγαρο της Δημοκρατίας θα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και αποβλήτων, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την καθημερινή λειτουργία, η βελτίωση της δημόσιας εικόνας του οργανισμού προς τους πολίτες, αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της Πολιτείας στην προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
Οι Αντώνης Ζορπας, Ειρήνη Βουκκαλή, Παντελίτσα Λοϊζιά, Μιχάλης Ιερείδης
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς