21/04/2017
Μνημόνιο Συνεργασίας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συνεχίζει τη διεύρυνση των συνεργασιών του με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές και τη δυναμική του. Τη συνεργασία του ΑΠΚΥ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θεσμοθέτησαν στις 20 Απριλίου, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, οι εκπρόσωποι των δύο Πανεπιστημίων, Καθηγητής Κώστας Χρίστου, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΑΠΚY και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κυριάκος Σουλιώτης,  Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων, είναι η από κοινού  προώθηση και  ενίσχυση του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και πολιτιστικού έργου τους με αμοιβαίο όφελος για τα δύο Πανεπιστήμια και την κοινωνία ευρύτερα.
 
 Η συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων εστιάζεται σε θέματα όπως:
  • Κοινή οργάνωση προγραμμάτων σπουδών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σειρών μαθημάτων, σεμιναρίων, θερινών σχολείων (summer schools), εργαστηρίων και διαλέξεων.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, καθώς και ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και προσωπικού.
  • Ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού για υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών έργων και άλλων δράσεων.
  • Οργάνωση ή/και σε συνεργασία με τρίτους, σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων σε επιστημονικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα συνεργαζόμενα Μέρη θα επιδιώκουν τη στήριξη από εθνικούς ή/και τοπικούς φορείς για την υλοποίηση των προτεινόμενων εκδηλώσεων.
  • Συνεργασία και δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των δύο Πανεπιστημίων και κοινή αξιοποίηση της ερευνητικής τους υποδομής.


Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς