15/03/2017
Αναγνώριση τίτλων σπουδών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ που αναπαράγεται στα Μέσα ενημέρωσης σε σχέση με την αναγνώριση εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,  το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) διευκρινίζει τα ακόλουθα:
 
  • Ως δημόσιο Πανεπιστήμιο το ΑΠΚΥ έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και οι Σχολές και τα Προγράμματα Σπουδών του είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι.

  •  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη λειτουργία ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών, ανταγωνιστικών και σύγχρονων, που εφοδιάζουν τους αποφοίτους τους με χρήσιμους και χρηστικούς τίτλους σπουδών. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εκπαιδευτική του μεθοδολογία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο (357) 22411600 και στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cy.
 
 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς