Πως μπορώ ...

MyAthens

Ενοποιημένη Αναζήτηση Τεύκρος

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Κυψέλη

Ψηφιακό Αποθετήριο "Κυψέλη" 

 
Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν  μέρος  της πνευματικής  και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και στη φιλοξενία ψηφιακών συλλογών.
Στην παρούσα φάση στο περιεχόμενο  της “Κυψέλης” θα περιλαμβάνεται τρεις (3) κατηγορίες/ενότητες:
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου το οποίο καλύπτει ολόκληρο πρωτογενές ερευνητικό υλικό, δηλαδή όλες τις  προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι εργασίες ευρετηριάζονται ελεύθερα από όλους τους χρήστε. Για την ανάκτηση τους προϋπόθεση είναι η ταυτοποίηση  μέσω των προσωπικών στοιχείων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε χρήστη που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο, με εξαίρεση  μερικές μεταπτυχιακές διατριβές όπου παρέχεται μόνο η περίληψη και όχι το πλήρες κείμενο των διατριβών μιας και δεν έχει εξασφαλιστεί άδεια χρήσης των συγγραφέων-φοιτητών.
 
Η δεύτερη κατηγορία Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις συγκεντρώνει  τις Δημοσιεύσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,  τις Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό υλικό έχει σχέση με τις διάφορες δραστηριότητες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τέλος στη τελευταία ενότητα στην “Κυψέλη”  καταχωρούνται σε ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία Ψηφιακές Συλλογές, ειδικές ψηφιοποιημένες συλλογές που προκύπτουν είτε από διάφορες συνεργασίες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με διαφόρους οργανισμούς, ιδρύματα και υπηρεσίες, είτε από έρευνες μελέτες και έργα των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29