Πως μπορώ ...

MyAthens

Ενοποιημένη Αναζήτηση Τεύκρος

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Κυψέλη

Εργαλεία Αναζήτησης Υλικού


Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των εργαλείων αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών  μέσω των παρεχόμενων πληροφοριακών πηγών.

Η εν λόγω κατηγορία φιλοξενεί τόσο παρόχους βάσεων δεδομένων όσο και μηχανές αναζήτησης εντός και εκτός πανεπιστημιακού δικτύου. Μέσω των εργαλείων αναζητούνται και ανακτούνται οποιασδήποτε μορφής πληροφορία, είτε σε έντυπη (π.χ. βιβλία, περιοδικά, CD-Roms) είτε σε ηλεκτρονική (π.χ. ηλεκτρονικά άρθρα, ηλεκτρονικά βιβλία). Το κάθε εργαλείο αναζήτησης παρέχει δυνατότητες ανάκτησης δεδομένων ανάλογα με την κατηγορία υλικού που ευρετηριάζει. 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31