Πως μπορώ ...

MyAthens

Ενοποιημένη Αναζήτηση Τεύκρος

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Κυψέλη

Εργαλείο ενοποιημένης αναζήτησης EBSCO Discovery Service

 

Tο εργαλείο ενοποιημένης αναζήτησης EBSCO Discovery Service παρέχει εύκολη πρόσβαση στους χρήστες σε ολόκληρη τη συλλογή μέσω ενός ενιαίου εργαλείου.

 Το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη και ισχυρή συλλογή μεταδεδομένων από τις καλύτερες πηγές περιεχομένου και την υπηρεσία EDS που προσφέρει πλήρη ευρετηρίαση στην EBSCO σε κεντρικές βάσεις δεδομένων. Το EDS παρέχει μια ενιαία διεπαφή για αναζητήσεις σε ολόκληρη τη συλλογή μιας βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, ειδικές συλλογές, OPAC και άλλα. Το περιεχόμενο που συνδέεται με το EBSCO Discovery Service (EDS) είναι διαμορφώσιμο, παρέχοντας στους πελάτες επιλογές με ευκαιρία επέκτασης καθώς και ενίσχυση που καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών.
 
Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα με το EBSCO Discovery Service είναι:
  • Λεπτομερή μεταδεδομένα (π.χ., συγγραφέας, λέξεις κλειδιά, θέματα, κλπ.) από πολύ περισσότερους παρόχους περιεχομένου και εκδότες από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ανακάλυψης
  • Λεπτομερή μεταδεδομένα από την πιο ολοκληρωμένη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών
  • Πλήρης ευρετηρίαση από EBSCO βάσεις υποδοχής (π.χ., Academic Search Complete, Business Source Complete, MEDLINE with Full Text, κλπ.)
  • Πλήρης ευρετηρίαση από σημαντικoύς παροχής βάσεων δεδομένων, όπως την EBSCOhost κ.ά.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31