Πως μπορώ ...

MyAthens

Ενοποιημένη Αναζήτηση Τεύκρος

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Κυψέλη

Θεματικές πύλες


 
Οι θεματικές πύλες (ΘΠ) είναι ο δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει ποικίλες πηγές πληροφόρησης γύρω από ένα ευρύ θεματικό πεδίο. Στη Βιβλιοθήκη αναπτύσσονται σταδιακά ΘΠ δια μέσου της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης e-Class, με στόχο να διευκολύνουν τους χρήστες στην αναζήτηση υλικού και στην έρευνα. Οι ΘΠ καθορίζονται βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚΥ, όπου ανάλογα εντάσσονται οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και ιστοσελίδες.
 
Οι χρήστες μπορούν να αρχίσουν την έρευνά τους χρησιμοποιώντας τις ΘΠ, ώστε να γνωρίσουν τις πηγές πληροφόρησης και να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες πηγές πληροφόρησης στα γνωστικά πεδία που τους ενδιαφέρουν.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δεν βρέθηκε πρόσφατο περιεχόμενο
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31