Πως μπορώ ...

MyAthens

Ενοποιημένη Αναζήτηση Τεύκρος

Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Ιδρυματικό Αποθετήριο Κυψέλη

Γενικές πληροφορίες


Στην ενότητα αυτή παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού Βιβλιοθήκης,  καθώς επίσης ενημέρωση αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Παράλληλα,  παρέχονται χρήσιμα έντυπα και ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στην λειτουργία των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

Επιπρόσθετα,  δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τις ενεργές συνεργασίες της Βιβλιοθήκης με τρίτους οργανισμούς και Ιδρύματα.


Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31