Το Πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών πεδίων σχετικών με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε κρατικό ή ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς