Το Πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών πεδίων, σχετικών με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, είτε από εσωτερικά κονδύλια του Πανεπιστημίου, είτε από εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς