Η Επιτροπή Έρευνας εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, μεριμνά για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) που αφορούν την έρευνα και αναλαμβάνει οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση, βελτίωση, ανάπτυξη και προβολή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς