Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κρατικός οργανισμός με  έδρα τη Λευκωσία και γραφείο αντιπροσώπευσης στις Βρυξέλλες.  Ιδρύθηκε το 2007 από οργανισμούς που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα τομέων και ενδιαφερόντων, όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας, του τραπεζικού και νομικού τομέα, καθώς και του πολιτισμού, του τουρισμού και της νεολαίας.

 

Το ΕΓΚ δραστηριοποιείται σε τρείς βασικούς τομείς:

  1. Εκπροσώπηση, προβολή και προώθηση των θέσεων των μελών του ΕΓΚ καθώς και ευκαιρίες για συνεργασίες
  2. Ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών
  3. Ανάπτυξη συνεργασιών και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα

 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου παρέχει υποστήριξη στα μέλη του ώστε να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταπεξέρχονται στις γοργά μεταβαλλόμενες εξελίξεις της. Το ΑΠΚΥ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eoc.org.cy

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς