Η Επιτροπή Έρευνας μεταξύ άλλων καταρτίζει εισηγήσεις για θέματα ερευνητικής πολιτικής αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων, κατανομής ερευνητικών κονδυλίων, μεριμνά για την αξιολόγηση των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς κ.λπ. στην Κύπρο και το εξωτερικό, καθώς και για την προβολή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.

 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Έρευνας περιλαμβάνουν όλα όσα καταγράφονται στους Όρους Εντολής της. 

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς