Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών 2017-2018

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνικά και Πληροφοριακά Συστήματα»
1.       ΚΠΣ 510 (α’ εξάμηνο): Τεχνολογίες Ιστού
2.       ΚΠΣ 516 (α’ εξάμηνο): Εργαλεία Δεδομένων για τις Κοινωνικές Επιστήμες
3.       ΚΠΣ 513 (β’ εξάμηνο): Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
4.       ΚΠΣ 522 (β’ εξάμηνο): Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Θεατρικές Σπουδές»
1.       ΘΣΠ50 «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» 
2.       ΘΣΠ61 «Θεατρική Αγωγή» 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη»
1.       ΠΠΑ511 «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές»
2.       ΠΠΑ512 «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση»
3.       ΠΠΑ521 «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών»
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
1.       ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά I
2.       EΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά II
3.       ΕΛΛ312: Λατινικά I
4.       ΕΛΛ322: Λατινικά II
5.       ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο I
6.       ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
7.       ΕΛΛ316:Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική
8.       ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία  (7ος – 15ος αιώνας)
9.       ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου
10.   ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)
11.   ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
12.   ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
1.       ΔΕΕ111  Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα»
1.       ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης
2.       ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
3.       ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
4.       ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας
5.       ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
6.       ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ
 
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
1.       ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης
2.       ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
3.       ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
4.       ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
5.       ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
6.       ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ
7.       ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ
8.       ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
8.
 
 
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές»
1.       ΑΣΠ415-  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
2.       ΑΣΠ414 – Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
3.       ΑΣΠ312-  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
 
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
1.       ΔΠΠ 50 Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς