Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών 2018-2019

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Θεατρικές Σπουδές»
 1. ΘΣΠ50: «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία» 
 2. ΘΣΠ61:«Θεατρική Αγωγή» 
 3. ΘΣΠ63: «Θεατρική Πρακτική: Εφαρμογές Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας»
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη»
 1. ΠΠΑ511: «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές»
 2. ΠΑ512: «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση»
 3. ΠΠΑ521: «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών»
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
 1. ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά I
 2. ΕΛΛ312:Λατινικά I
 3. ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
 4. ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική
 5. ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο I (Τραγωδία)
 6. ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)
 7. ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά II
 8. ΕΛΛ322: Λατινικά II
 9. ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου
 10. ΕΛΛ422: Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος - 20ος αιώνας)
 11. ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
 1. Ρωσικά111: Ρωσικά I
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 1. ΔΕΕ111  Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα»
 1. ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης
 2. ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 3. ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα Eφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
 4. ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας
 5. ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων
 6. ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
 1. ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης
 2. ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
 4. ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 5. ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 6. ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ
 7. ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ
 8. ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων
Πτυχιακό Πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές»
 1. ΑΣΠ415-  Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά
 2. ΑΣΠ414 – Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα
 3. ΑΣΠ312-  Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα»
 1. ΚΠΣ510 (α΄εξάμηνο): Τεχνολογίες Ιστού
 2. ΚΠΣ516 (α΄εξάμηνο): Προγραμματισμός για τις Κοινωνικές Επιστήμες
 3. ΚΠΣ513 (β΄εξάμηνο): Μεθοδολογία της Εμπειρικής Έρευνας
 4. ΚΠΣ522 (β΄εξάμηνο): Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος»
 1. ΔΠΠ 50 Διαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς