Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media
Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των Διαδικτυακών Σεμιναρίων στα Social Media, σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανοιχτό και ανώνυμο και οι απαντήσεις του ΔΕΝ είναι δεσμευτικές. 
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31