Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media
Τα μαθήματα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας του ΑΠΚΥ και προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής σε ώρες που οι ίδιοι επιθυμούν.

Στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης του ΑΠΚΥ διατίθεται χώρος, ειδικά διαμορφωμένος για τους εκπαιδευόμενους κάθε σεμιναρίου, όπου αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό.
Ο εκπαιδευόμενος επικοινωνεί με τους διδάσκοντες και τους άλλους εκπαιδευόμενους, μέσω των εργαλείων της πλατφόρμας, όπου λαμβάνει διευκρινήσεις και λύνει απορίες, σχετικές με τα μαθήματα.

Παράλληλα, λειτουργούν ξεχωριστά και γκρουπ στο Facebook και στο google plus, όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιπρόσθετης διάδρασης μεταξύ τους, αλλά και με τους διδάσκοντες.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από:
  • εκπαιδευτικά video
  • παρουσιάσεις power point, prezi κ.λ.π.
  • το e-book Επικοινωνία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
  • και εμπλουτισμένες σημειώσεις.
 
Για τη διευκόλυνση του εκπαιδευόμενου, το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται σταδιακά κάθε εβδομάδα. Διευκολύνοντας περαιτέρω τους εκπαιδευόμενους που εργάζονται, οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης του κάθε σεμιναρίου και οι ημερομηνίες των τεστ, αν και προτείνεται να ακολουθούνται πιστά, δεν είναι απόλυτα δεσμευτικές. Ο εκπαιδευόμενος, παρ' όλα αυτά, για να ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο που παρακολουθεί και να αποκτήσει το πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το σύνολο των εβδομαδιαίων τεστ και να έχει γράψει τελική εργασία. Σε αντίθετη περίπτωση και μία εβδομάδα μετά τη λήξη του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος παύει να έχει δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα και ΔΕΝ πιστοποιείται η παρακολούθησή του.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29