Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media
Η επιτυχής ολοκλήρωση της κάθε ενότητας οδηγεί στη χορήγηση από το ΑΠΚΥ Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης φέρει τη σφραγίδα του ΑΠΚΥ και περιγράφει με σαφήνεια το συγκεκριμένο μαθησιακό περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια παρακολούθησης.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του πιστοποιητικού είναι η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στα φόρουμ, σχολιάζοντας συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα (ποσοστό 10%), η επιτυχής συμπλήρωση των τεστ (ποσοστό 45%) και η επιτυχής παρουσίαση τελικής εργασίας (ποσοστό 45%).

Το πιστοποιητικό μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον επαγγελματικό προσόν, για τους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις θεματικές ενότητες που προσφέρονται και θα αναζητήσουν εργασία, καθώς παρέχεται από το ΑΠΚΥ, έναν αναγνωρισμένο στην τηλε-εκπαίδευση πανεπιστημιακό φορέα με προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας που κατέχει την πιστοποίηση από το Moodle «MCCC – Moodle Course Creator Certification».
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter Μοίρασμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31