Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                 
 
 

Ημερίδα "Επαυξημένη Πραγματικότητα και διαθεματικότητα στη διδακτική των Θετικών Επιστημών"

Ημερομηνία :
Έναρξη 12/01/2019
Λήξη 12/01/2019
Ώρα 08:30
Τόπος διεξαγωγής :
 Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Είδος εκδήλωσης :
 Αλλο
Ηλεκτρονική σελίδα εκδήλωσης :
 http://elstem.eu/
  _self

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Γυμνάσιο Παλουριώτισσας διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: 
 
"Επαυξημένη Πραγματικότητα και Διαθεματικότητα στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών"
 

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου EL-STEM, το οποίο συντονίζει το ΑΠΚΥ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα λάβει χώρα το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019, 08:30 - 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα και τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, την Ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές/τριες, φοιτητές/τριες και γενικότερα, όσοι ενδιαφέρονται με τη θεματολογία του έργου EL-STEM.

Tο έργο EL-STEM στοχεύει στον συνδυασμό σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η Επαυξημένη και η Μικτή Πραγματικότητα, με τα σχολικά εργαστήρια για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών/τριών μεταξύ 12 και 18 ετών, σε μαθήματα στο πεδίο των STEM, και όχι μόνο. Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή των αναδυόμενων αυτών τεχνολογιών και της διαθεματικότητας στα μαθήματα STEM, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν τους/τις μαθητές/τριες τους στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία κ.α.
 
Πρόσκληση και Πρόγραμμα της ημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τις δραστηριότητες του έργου και πρακτικά εργαστήρια εφαρμογής.

Για εγγραφές στην ημερίδα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/WvwPbEPX4gbZU9Em2.
 
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το EL-STEM μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου στο http://elstem.eu/