Παπαδόπουλος Άγγελος
ΣΕΠ
ΣΕΠ
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ο Άγγελος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιου του Bournemouth και στο Institute of Archaeology, University College London. Μετά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Liverpool, εργάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου αρχικά σαν Έκτακτος Αρχαιολογικός Λειτουργός και στη συνέχεια σαν Ειδικός Ερευνητής. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα, ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες και οργανώσεις μουσειακών εκθέσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στη προϊστορία του Αιγαίου και της Κύπρου και ειδικότερα στις διαπολιτισμικές επαφές μεταξύ των λαών της Ανατολικής Μεσογείου, την εικονογραφία, τις πολεμικές πρακτικές και ταφικά έθιμα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Έχει συν-διοργανώσει τρία διεθνή συνέδρια στο Δουβλίνο (2008), την Αθήνα (2009) και τη Λευκωσία (2010), ενώ αυτή τη περίοδο ολοκληρώνει τη μεταδιδακτορική του μελέτη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχει ως θέμα το αδημοσίευτο υλικό από το προϊστορικό νεκροταφείο του Κουρίου στη Κύπρο (ανασκαφές Βρετανικού Μουσείου, 1895).

  Στοιχεία Επικοινωνίας

Πέμπτη 20.00-22.00
http://uoa.academia.edu/AngelosPapadopoulos