Ρετάλη Άννα Καρολίνα
ΣΕΠ
ΣΕΠ
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στις Επιστήμες της Αγωγής (υπότροφος ΙΚΥ) με ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας και συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια. Ειδικότερα έχει διδάξει μεθοδολογία έρευνας και στατιστική εφαρμοσμένη στην εκπαιδευτική έρευνα σε υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικών με τη διεξαγωγή, ανάλυση και συγγραφή εκπαιδευτικής έρευνας. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ειδικότερα, η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στο πρόγραμμα PISA, με έμφαση σε παράγοντες που σχετίζονται με την επίδοση των μαθητών. Το τελευταίο διάστημα ολοκλήρωσε έρευνα στο ΕΑΠ με θέμα: «Έρευνα για τον αναγνωστικό εγγραμματισμό και τις αντιλήψεις των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, με έμφαση στους μετανάστες» (χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). Είναι ΣΕΠ στη ΘΕ "Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη" του ΜΠΣ "Σπουδές στην Εκπαίδευση" (ΕΑΠ).

  Στοιχεία Επικοινωνίας

Τετάρτη 15:00-18:00