Βρέθηκαν 12 εγγραφές1
Ονοματεπώνυμο Οργανωτική μονάδα Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Papadaki Eirini Open University of Cyprus eirini.papadaki1@ouc.ac.cy
Pazarzi Eleni Open University of Cyprus eleni.pazarzi@ouc.ac.cy
Panitsidou Eugenia Open University of Cyprus eugenia.panitsidou@ouc.ac.cy
Pappas Georgios Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας georgios.pappas@ouc.ac.cy
Papagiannakis Giorgos Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) giorgos.papagiannakis@ouc.ac.cy
Polyrakis Ioannis Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) ioannis.polyrakis@ouc.ac.cy
Petrou Kyriakos Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) kyriakos.petrou@ouc.ac.cy
Papadaki Maria Open University of Cyprus maria.papadaki@ouc.ac.cy
PAZARZIS MICHAIL Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) michail.pazarzis@ouc.ac.cy
PRODROMIDIS PRODROMOS Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) prodromos.prodromidis@ouc.ac.cy
PALIVOS THEODOROS Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) theodoros.palivos@ouc.ac.cy
Poufinas Thomas Open University of Cyprus thomas.poufinas@ouc.ac.cy