Βρέθηκαν 5 εγγραφές1
Ονοματεπώνυμο Οργανωτική μονάδα Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Balis Charalampos Open University of Cyprus charalampos.balis@ouc.ac.cy
BALTAS GEORGIOS Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) georgios.baltas@ouc.ac.cy
Boura Maria Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) maria.boura@ouc.ac.cy
Briana Maria Open University of Cyprus maria.briana@ouc.ac.cy
Bozani Vasiliki Διοίκηση Επιχειρήσεων (πτυχιακό) vasiliki.bozani@ouc.ac.cy