Βρέθηκαν 5 εγγραφές1
Ονοματεπώνυμο Οργανωτική μονάδα Διεύθυνση Email Τηλέφωνο
Apostolou Apostolos Open University of Cyprus apostolos.apostolou@ouc.ac.cy
Adamou Christina Open University of Cyprus christina.adamou@ouc.ac.cy
Anastasiou Christos Sustainable Energy Systems christos.anastasiou@ouc.ac.cy
Amanatidis Dimitrios Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική dimitrios.amanatidis@ouc.ac.cy
Avraamides Marios Cognitive Systems marios.avraamides@ouc.ac.cy