Οι φοιτητές που θα κληθούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, θα επιλεγούν με αλγόριθμο τυχαίας κατανομής θέσης. Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για το κάθε πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να τα βρείτε κάτω από την Ενότητα Σπουδές στο ΑΠΚΥ.

 

Στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή Ακαδημαϊκών.
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς