Αιτήσεις Εισδοχής για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, όλων των επιπέδων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 γίνονται δεκτές από τις 15 Μαρτίου 2016 μέχρι και τις 9 Μαϊου 2016.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ouc.ac.cy), επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο των αιτήσεων ή μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της Υπηρεσίας Σπουδών και Μητρώου Φοιτητών, ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://applications.ouc.ac.cy/admissions
 

 

Κατά το στάδιο των αιτήσεων οι υποψήφιοι καλούνται να σαρώσουν (σκανάρουν) και να επισυνάψουν τα πιστοποιητικά τους στο σχετικό Πίνακα Υποβολής Πιστοποιητικών, ο οποίος εμφανίζεται ως επιλογή μετά την υποβολή της αίτησης.

 

Έλεγχος Αιτήσεων:

Οι φοιτητές που θα κληθούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, θα επιλεγούν με αλγόριθμο τυχαίας κατανομής θέσης.

 

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για το κάθε πρόγραμμα σπουδών, μπορείτε να τα βρείτε κάτω από την Ενότητα Σπουδές στο ΑΠΚΥ.

 

Έναρξη Φοίτησης:

Με το τέλος των εγγραφών, ολοκληρώνεται και η δημιουργία των τμημάτων και η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα φοίτησης και τις λοιπές διαδικασίες. Περίπου την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος, με τις πρώτες Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις.

Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς