Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), είναι αυτόνομο και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Είναι ισάξιο οποιουδήποτε άλλου συμβατικού ή ανοικτού πανεπιστημίου και οι τίτλοι σπουδών που προσφέρει είναι εξίσου αναγνωρισμένοι.

Ειδικά για την Ελλάδα:

Σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) της Ελλάδος, σύμφωνα με σχετική απόφαση, το ΑΠΚΥ αναγνωρίζεται ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα( Α.Ε.Ι.). Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά την Πράξη Αναγνώρισης «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» των τίτλων σπουδών που απονέμονται από το ΑΠΚΥ, επομένως, εάν φοιτητής του ΑΠΚΥ επιθυμεί να λάβει την πράξη αναγνώρισης, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης. Εφόσον προχωρήσει η διαδικασία αναγνώρισης, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνει τον υποψήφιο ώστε να επικοινωνήσει με το ΑΠΚΥ για την αποστολή των όποιων σχετικών πιστοποιητικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, http://www.doatap.gr/gr/contact.php και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-5281000 (Αθήνα), και 2310-379371 / 2310-379372 (Θεσσαλονίκη).
Μεγένθυση γραμματοσειράς dΣμίκρυνση γραμματοσειράς